Taotlemise kontroll

Hooli enda ja oma lapse tervisest!

Valides spordiala ja kutsetaseme on teil võimalik kontrollida nõudeid, millele teie taotlus peab vastama ja kas minu.treenerikutse.ee keskkonnas on teie treenerikontol spordialaliidu poolt üleslaetud koolitusi. Üldainete koolituse laeb peale koolituse lõppemist keskkonda Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Küsimuste korral pöörduge vastava spordialaliidu hindamiskomisjoni esindaja poole.

Enda kohta käiva kutsealase infopäringu teostamiseks vajutage esmalt allolevat nuppu


Spordiala ja kutse taseme valiku järgselt näete allolevas “Nõuded – abitreener” check-listis, mis on keskkonnas olemas ja millised nõuded on kutse andmise korra järgi täitmata.

Copyright © 2022